26-10-2013- Trobada d’Il.lustradors- SarriÀ

PARTICIPARÉ  DIBUIXANT UN PERSONATGE MOLT EMBLEMÀTIC DELS MEUS CONTES DURANT LA LECTURA….
Trobada2